1. რა არის Best Western Hotels & Resorts - , რით განსხვავდება ეს ბრენდი სხვა ქსელური ბრენდებისგან?

 

Best Western Hotels & Resorts – არის დამოუკიდებელი სასტუმროების უმსხვილესი ქსელი, რომელიც აერთიანებს 100-ზე მეტი ქვეყნის 4 ათასზე მეტ სასტუმროს. ასეთი დიდი პორტფელი პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ Best Western Hotels & Resorts-ი სასტუმროების მიერთების თვალსაზრისით საკმაოდ მოქნილი ბრენდია.

მაგალითად, თუ სხვა ცნობილი ბრენდები კატეგორიულად განიხილავენ მხოლოდ 100 და მეტ ნომრიან სასტუმროებს, Best Western-ი, გამომდინარე ადგილობრივი ბაზრის სპეციფიკიდან, განიხილავს ზომით უფრო პატარებსაც, შეიძლება ითქვას, რომ საოჯახო სასტუმროებსაც კი.

ანუ Best Western-ის სასტუმროს მფლობელი არ არის აუცილებელი იყოს უძრავი ქონების პორტფელის მქონე მსხვილი ინვესტორი. ეს შეიძლება იყოს პატარა სასტუმრო, რომელიც კარგად მუშაობს ბაზარზე, აქვს მისაღები ინფრასტრუქტურა და შემოთავაზებული მომსახურების ხარისხი.

მაგალითად, საქართველოში ბრენდთან მისაერთებლად განვიხილავთ დაახლოებით 70 ნომრიან სასტუმროებს, რაც დამეთანხმებით, არც ისე ბევრია დიდი ქსელების მოთხოვნებთან შედარებით.

Best Western Hotels & Resorts-ის მოხერხებულობა მდგომარეობს ასევე იმაში, რომ ის მხოლოდ ფრანჩაიზული ბრენდია. ჩვენ არ ვიღებთ ჩვენ თავზე მართვას, პირიქით, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ყველა გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ მფლობელი. შესაბამისად, Best Western Hotels & Resorts-ი პარტნიორებად განიხილავს სასტუმროს გამოცდილ მფლობელებს, რომლებსაც ნამდვილად შეუძლიათ სასტუმროს მართვა. ეს პირველ რიგში სასტუმროების მფლობელებს უადვილებს ცხოვრებას.

იცის რა, თუ რა არის ხარისხიანი ოპერაციული მართვა და აქვს თავისი შენობის სახურავზე ბრენდი Best Western-ი, სასტუმრო ფაქტიურად ხდება გაყიდვების საერთაშორისო სისტემის ნაწილი, იღებს სასტუმროების საერთაშორისო ქსელის ყველა უპირატესობას, მაგრამ, ამავე დროს, ამ სასტუმროს ყოველდღიური ოპერატიული მართვა მფლობელების ხელშია, რაც იძლევა მნიშვნელოვან ეკონომიას დიდ ბრენდებთან შედარებით.

არსებობს კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო განსხვავებული ნიუანსი, მაგალითად, Best Western Hotels & Resorts -ის ბრენდების მომსახურების ფასები. თუ შეადარებთ მისი ბრენდებით სარგებლობის საფასურს, სხვა ფრანჩაიზინგულ ბრენდებს, მათ შორის დიდი განსხვავებას იპოვით.

 

 

 

2. რა კატეგორიის ბრენდებისგან შედგება Best Western Hotels & Resorts-ი, რა განსხვავებაა მათ შორის და რა ტიპის სასტუმროებს რომელი ბრენდები მიესადაგებათ?

 

- დღეისათვის არსებობს შვიდი, ერთმანეთისგან განსხვავებული, ბრენდი, რაც Best Western Hotels & Resorts-ს აძლევს შესაძლებლობას შეუთავსდეს ნებისმიერი ტიპის სასტუმროს, თუ ის რა თქმა უნდა აკმაყოფილებს საერთაშორისოდ მიღებულ სტანდარტებს. ეს ბრენდებია:

 

Best Western -  ძირითადი ბრენდი, ფაქტიურად არის 3 ვარსკვლავიანი, რაც შეესაბამება საშუალო დონეს. აქ საკმაოდ რბილი სტანდარტებია, საკმარისი იმისათვის, რომ დავაკმაყოფილოთ სტუმრის მოლოდინი, რომელიც ელის კარგ, ხარისხიან სასტუმროს მისაღები ფასებით.

Best Western Plus, - 4 ვარსკვლავიანი, ცოტა მეტი სერვისით, ოდნავ დიდი ნომრებით, უკეთესი ინფრასტრუქტურით და  ცოტა უკეთესი დიზაინით.

Best Western Premier - კლასიკური 5 ვარსკვლავიანი ბრენდია, უმაღლესი სეგმენტი, რომელიც განიხილავს მხოლოდ რეგიონში საუკეთესო სასტუმროებს.

Best Western Plus Executive Residency  -  ეს ფაქტიურად არის აპარტოტელი, შესაბამისად სასტუმროებს, რომლებიც ასე პოზიციონირებენ ბაზარზე,  აქვთ საშუალება მიუერთდნენ ამ ქსელს.

Vīb  - სრულიად ახალი და თანამედროვე ბრენდი, რომელიც ეს ესაა შემოდის ბაზარზე. იგი გათვლილია მილენიუმის მოგზაურებისათვის და დღეისათვის ძალიან საინტერესო სეგმენტია სასტუმროთა ბაზარზე, ამიტომ შეიქმნა სუპერტექნოლოგიური, სუპერთანამედროვე, სუპერდახვეწილი ბრენდი. ეს ბრენდი განიხილება მხოლოდ დიდ ქალაქებში, სუპერცენტრალურ ლოკაციებში, ეს არის ერთგვარი ქალაქის გული, შეკრებების, ღონისძიებების, შეხვედრების ადგილი. ფაქტიურად ეს არის სასტუმრო, რომელიც გათვლილია როგორც ქალაქის სტუმრებზე, ასევე მის მაცხოვრებლებზე.

Best Western Premier Collection - ის მუშაობს არა მარტო დამოუკიდებელ სასტუმროებზე, არამედ სხვა საერთაშორისო ქსელების შემადგენლობაში  მყოფ სასტუმროებზეც. არის რა სასტუმრო ამ ბრენდის ნაწილი, იგი ფაქტიურად იღებს დამატებით არხს გაყიდვებისთვის. ანუ სტუმარს, რომელიც შედის Best Western-ის საიტზე, შეუძლია მისი საშუალებით დაჯავშნოს სასტუმრო, რომელიც მაგალითად, ეკუთვნის Marriott - ს. მაგრამ ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ საუკეთესო, luxury სასტუმროები.

GLō  -   იგი ვითარდება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

 

 

 

 

3. რომელი ბრენდები შეესაბამება მსხვილ ქალაქებს და რომელი მცირე ქალაქებს, იქნებ

ყველაფერი ეს დამოკიდებულია მხოლოდ სტუმართა კონკრეტულ ნაკადზე?

 

- ამას უნდა შევხედოთ კონკრეტული ქალაქის ჭრილში. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მილიონიან ქალაქებზე, რომელიღაც პრაიმლოკაციაზე, მაშინ პრინციპში შეგვიძლია განვიხილოთ ბრენდი Vīb, მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ პატარა ქალაქებზე, მაშინ უნდა ვიცოდეთ რა  პროფილის სტუმრები ჩამოდიან იქ, როგორი იქნება სტუმართა მოლოდინი.

არ არის გამორიცხული, რომ სადღაც რეგიონში შეიძლება გაიხსნას ბუტიკ-სასტუმრო,

რომელიც შეესაბამება Best Western Premier-ის სტანდარტებს. მაგრამ უნდა ვნახოთ, საკმარისი იქნება თუ არა მოთხოვნილება ასეთ სასტუმროზე და შესაბამისად რამდენად მომგებიანი იქნება ასეთი პროექტი. ბრენდი, რომელიც ცალსახად მოთხოვნადია რეგიონებში არის Best Western-ი, რომელიც სწორედ საშუალო სეგმენტზეა გათვლილი და  დღეს არ არის განვითარებული სათანადო საერთაშორისო  დონეზე საქართველოში.

ახლა აქტიურად დაიწყო განვითარება ისეთმა ბრენდებმა, როგორიცაა მაგალითად Ibis-ი და  Park Inn-ი  , მაგრამ ეს ისეთი სხვა ცნობილი მსხვილი ქსელების  ბრენდებია, რომ მათი მოპოვება პატარა სასტუმროს მფლობელისთვის არც ისე მარტივია, ამიტომ მცირე ოტელიერებისათვის ღირსეული ალტერნატივა სწორედ Best Western-ია.

 

4. რა უნდა გააკეთოს სასტუმრომ აუცილებლად, რომ მიუერთდეს  Best Western Hotels & Resorts-ის ქსელს?

 

– ქსელის ყოველი ბრენდისათვის არსებობს ცალკე სტანდარტების ნაკრები. სტანდარტები მკაფიო და გასაგებია. ნებისმიერი სასტუმრო, რომელსაც საერთაშორისო ბაზარზე ყოფნის პრეტენზია აქვს, უნდა შეესაბამებოდეს მათ.

ისეთი სტანდარტები, როგორიცაა მაგალითად, ტელეფონების არსებობა ნომრებში, მუშაობისათვის, დასვენებისათვის და საწოლში საკითხავად საკმარისი განათება და ა.შ,  ფაქტიურად ყველა ეს სტანდარტი მიმართულია სტუმრისათვის საკმარისი დონის სერვისისა და კომფორტის შექმნაზე, რათა გამართლდეს მისი მოლოდინი საერთაშორისო ქსელის სასტუმროზე.

სტანდარტები საკმარისად დიდი სახელმძღვანელოებია, სადაც ჩამოწერილია ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც ეხება ე.წ. front of the houseს, ანუ სასტუმროს წინა ნაწილს, რომელსაც ხედავს სტუმარი. ნომრები, კვების ობიექტები, სტუმართა დერეფნები, კიბის უჯრედები, ლიფტები, ყველაფერი უნდა იყოს სუფთა, მოწესრიგებული და მუშა მდგომარეობაში. ფაქტიურად, ამაშია Best Western Hotels & Resorts-ის სტანდარტების ძირითადი პრინციპი.

კიდევ ერთი თავისებურება არის ის, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვხვდებით, მაგალითად

ქართულ ბაზარზე, სასტუმროს შენობაში სივრცეებს, რომლებიც ამ სასტუმროს ნაწილს არ წარმოადგენს. მაგალითად ფიტნესცენტრი, რომელიც გაქირავებულია და იმართება მესამე მხარის მიერ, ან მაღაზია. ყოველწლიური აუდიტისას ეს სივრცეები ასევე მოწმდება. ანუ ნებისმიერი სივრცე, სადაც სტუმარი შეიძლება მოხვდეს სასტუმროს შენობის შიგნით, იქნება ეს ავტოფარეხი, ან მესამე მხარის მიერ დაქირავებული ფიტნესცენტრი, ან მაღაზია ყოველი მათგანი უნდა აკმაყოფილებდეს ხარისხის მოთხოვნას, რომელსაც გვიყენებს Best Western Hotels & Resorts -ი.

ხარისხიანი სასტუმროები როგორც წესი აკმაყოფილებენ Best Western Hotels & Resorts -ის მოთხოვნებს. კარგ სასტუმროებს, რომლებიც განიხილავდნენ ქსელთან მიერთების შესაძლებლობას ჩვეულებრივად არც ისე ბევრი რამის შეცვლა უწევთ იმისათვის, რომ დაამაყოფილონ ბრენდის სტანდარტული მოთხოვნები.

ბუნებრივია, ბრენდს აქვს გარკვეული მოთხოვნები დაჯავშნის სისტემასთან, PMS(Property Management System)-თან, და ეს გარკვეული დანახარჯებია მფლობელისათვის, თუ მიერთების მომენტში მას ჯერ კიდევ არ აქვს ასეთი სისტემა. მაგრამ ეს დამატებითი ინვესტიციები გამართლებულია გაყიდვების ნაკადის ზრდით, რომელსაც იწვევს საერთაშორისო ქსელთან მიერთება.

 

5. თუ სასტუმრომ შეასრულა ყველა მოთხოვნა და მიუერთდა Best Western Hotels & Resorts -ის ქსელს, რა შეიცვლება მისთვის სტუმართა ნაკადის, რაოდენობის ხარისხის თვალსაზრისით? რითი ეხმარება ბრენდი, რა შესაძლებლობები უჩნდება სასტუმროს?

 

– სასტუმრო პირველ რიგში იღებს საერთაშორისო სახელის გამოყენების უფლებას. თუ

დიდ ქალაქებში დამოუკიდებელი სასტუმროები ასე თუ ისე შეესაბამება საერთაშორისო მოთხოვნებს და სტუმრის მოლოდინებს, სამწუხაროდ უმრავლეს რეგიონში სტუმარმა უბრალოდ არ იცის, რას უნდა ელოდოს სასტუმროსაგან.

მაგალითად სტუმარი ირჩევს ორ სასტუმროს შორის ერთ-ერთს, თუნდაც ერთნაირი კატეგორიის საფასურის მქონე სეგმენტიდან, დაუშვათ ერთ-ერთ მათგანს პირობითად ერქვას „ქუთაისი“, ხოლო მეორეს „BestWestern ქუთაისი“ , ბუნებრივია, ის ირჩევს იმ საერთაშორისო სახელს, სერვისის ხარისხსა და ინფრასტრუქტურას, რომელიც მან იცის, ხოლო სასტუმრო, სახელის გარეშე, ფაქტიურად რუსული რულეტია.

ამგვარად, ქსელთან მიერთების შემდეგ შესამჩნევად იზრდება როგორც ინდივიდუალურ, ასევე  კორპორატიულ სტუმართა ნაკადი. ჩვენი რეგიონის შემთხვევაში ეს პირველ რიგში საერთაშორისო გაყიდვებზე აისახება.

Best Western Hotels & Resorts -ის გაყიდვების მთელი გუნდი სისტემატიურად მუშაობს  კორპორატიული კონტრაქტების მოძიებაზე მთელი მსოფლიოს მაშტაბით, ამიტომ თუ ჩვენ რეგიონში რაიმე მნიშვნელოვანი იგეგმება, ჩვენ შეგვიძლია დარწმუნებულები ვიყოთ, რომ ბრენდის გაყიდვების განყოფილება მუშაობს ამ ღონისძიების კორპორატიული შეკვეთების მიღებაზე.

თუ  ბრენდულ სასტუმროს შევადარებთ მის მეზობელ დამოუკიდებელ სასტუმროს, ბრენდული სასტუმროს მფლობელს,  ბრენდის მიმართ სტუმრის ლოიალობის გამო, მეტი შანსი აქვს ელოდოს უფრო მაღალ ADR(Average Daily Rate - საშუალო დღიური ნორმა)-ს და შესაბამისად უფრო მაღალ მოგებას, იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც მათ ინფრასტრუქტურის დონე და სერვისის ხარისხი ერთნაირია.

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო ქსელთან მიერთება პირდაპირ აისახება გაყიდვების, ნომრების ფასის და შევსების ზრდაზე.

 

6. როგორი შესაძლებლობები უჩნდება რეგიონულ სასტუმროს ნომრების დაჯავშნასთან დაკავშირებით, Best Western Hotels & Resorts - თან მიერთების შემთხვევაში და იცვლება თუ არა რაიმე ОТА-სთან მის მუშაობაში?

 

Best Western Hotels & Resorts -ს გააჩნია კორპორატიული კონტრაქტი დაჯავშნის მსხვილ სისტემებთან. თუ თქვენ ხართ ინდივიდუალური სასტუმრო - მუშაობთ ОТА(Online Travel Agency)-ს პირობებით, ხოლო თუ თქვენ ხართ ბრენდის ნაწილი - თქვენთვის ეს პირობები  უფრო მომგებიანი ხდება. ამიტომ ბრენდთან მიერთებისას თქვენ ინარჩუნებთ  ОТА-ს გაყიდვების არხს და ამავე დროს იძენთ საშუალებას უფრო მომგებიანი პირობებით იმუშაოთ მათთან.

 

7. საიდუმლო არ არის, რომ საქართველოში სასტუმროს მომსახურე პერსონალის მომზადების დონე არადამაკმაყოფილებელია. არც ისე ბევრ ოტელიერს შეუძლია ასწავლოს თავის თანამშრომლებს საერთაშორისო დონეზე. იღებს თუ არა ოტელიერი ამ მხრივ რაიმე უპირატესობას Best Western-ის სისტემასთან მიერთებით?

 

- Best Western Hotels & Resorts -ს აქვს ტრენინგების მთელი სისტემა, ეს პირველ რიგში საწყისი ტრენინგებია გახსნის წინ, მთელი გუნდისათვის ბრენდის შესასწავლად და დამატებით გაყიდვები, revenue management და ა.შ. არსებობს ტრენინგების გრაფიკი, რომელშიც მუდმივად ერთვებიან თანამშრომლები სასტუმროს სხვადასხვა დეპარტამენტიდან.

რაც შეეხება ტრენინგებს გენერალური მენეჯერებისთვისთვის, ამისათვის ბრენდის უნივერსიტეტში გამოყოფილია ცალკე სექცია და სასტუმროს ჩვენ ქსელთან მიერთებისას მასში სწავლა სავალდებულოა. ეს კეთდება იმისათვის, რომ გენერალური მენეჯერებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ გაეცნონ Best Western Hotels & Resorts - ის კორპორატიულ კულტურასა და დანერგონ ჩვენი საერთაშორისო სტანდარტები სასტუმროს ადგილმდებარეობის მიუხედავად.

 

8. ხდება თუ არა სასტუმრო უფრო მიმზიდველი სამუშაოს მაძიებელი მაღალი კლასის მქონე პერსონალისათვის?

 

–  რა თქმა უნდა, ხართ რა პოტენციური თანამშრომელი, სად ამჯობინებდით მუშაობას და რა ჩანაწერს ისურვებდით საკუთარ რეზიუმეში, „მე ვმუშაობდი სასტუმრო „ქუთაის“-ში, თუ „მე ვმუშაობდი Best Western ქუთაის“-ში, თუნდაც რეგიონში? ბუნებრივია რეზიუმეში საერთაშორისო სასტუმროში მუშაობის გამოცდილების ქონა დიდი პლიუსია თანამშრომლისათვის. ამიტომ ამ შემთხვევაში სასტუმროს მფლობელმა შეიძლება გათვლა გააკეთოს უფრო კვალიფიციური კადრების მიღებაზე.

 

9. შეიძლება თუ არა Best Western Hotels & Resorts -მა გაუწიოს რაიმე დახმარება ქსელში გაერთიანების მსურველ სასტუმროს გუნდის აყვანის ეტაპზე? ან კონსულტაციური, ან ტრენინგული?

 

– ტრენინგული დახმარება გათვალისწინებილია ცალსახად, მაგრამ ეს შესაძლებელია, სასტუმროს გახსნის ბოლო ეტაპზე, ანუ უშუალოდ სასტუმროს გახსნის წინ.

რაც შეეხება კონსულტაციურ დახმარებას შერჩევის ეტაპზე და შემდგომ ეტაპებზეც, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ რომ Best Western-ი თვითონ არ მართავს სასტუმროს, ჩვენ  მხოლოდ რჩევებს ვიძლევით.

თუ სასტუმროს ხელმძღვანელს ან GM-ს რაღაც მომენტში ჭირდება პროფესიული დახმარება: რა ფასები დაადოს დღეს, ან როგორ გადაჭრას პრობლემური სტუმრის საკითხი, ჩვენი კარი ყოველთვის ღიაა მეგობრული კონსულტაციებისთვის. გამოცდილი ოტელიერები, რომლებსაც არაერთი წელია აქვთ ჩვენი ბრენდი, დაადასტურებენ ამას, ჩვენ ყველა მფლობელთან ვამყარებთ ძალზე მეგობრულ ურთიერთობებს, მათ ყოველთვის შეუძლიათ გათვლა გააკეთონ ჩვენს დახმარებაზე.

ამიტომ ჩვენ ოფიციალურად არ ვმონაწილეობთ გუნდის შერჩევაში, არაოფიციალურად რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, რჩევასაც მივცემთ და გავცემთ რაღაც რეფერენსს გარკვეულ კანდიდატებზე.

 

10. განვითარების თვალსაზრისით Best Western-ი მხოლოდ მზა პროექტებში ერთვება, თუ არის საშუალება მომზადების დროს, სასტუმროს მშენებლობისას ჩართვისა?

 

– Best Western-ს აქვს ორი მიდგომა:

 

პირველი ვარიანტი: თავის ქსელისათვის უკვე არსებული სასტუმროს მიერთება და მაშინ მოთხოვნები ძალიან მკაცრია, სანამ სასტუმრო არ გაივლის ხარისხის შემოწმებას, მანამ მას არ აქვს უფლება რეკლამა გაუკეთოს თავის თავს, როგორც Best Western-მა.

 

მეორე ვარიანტი: ყველასათვის ძალზე ადვილია ქსელში ჩართვა მშენებლობის მომენტიდან, როდესაც კორპორატიული გუნდი ერთვება დაგეგმვასა და დიზაინში, ოტელიერი თავიდანვე იღებს ყველა სტანდარტს და შეუძლია თავისი სასტუმრო დაგეგმოს მათ შესაბამისად. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლაც, ოტელიერი რაც უფრო ადრე მიიღებს ამ სტანდარტებს, მით უფრო ადვილი იქნება მშენებლობის გაგრძელება.

მაგალითად, არსებობს გარკვეული პირობები შენობის გათბობასა და კონდიცირებისათვის, და თუ ისინი არ სრულდება, იკარგება სასტუმროს გახსნისწინა შეფასების საკმაოდ მაღალი ქულა, იქამდეც კი, რომ სასტუმრომ შეიძლება ვერ გაიაროს ხარისხის შემოწმება. ამიტომ, ოტელიერს რაც უფრო ადრე ექნება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი გათბობისა და კონდიცირების სისტემა უნდა ჰქონდეს ნაგებობაში, მით უფრო მარტივად მიიღებს ბრენდის გამოყენების უფლებას.

უფრო მაღალი ბრენდებისთვის, როგორიცაა Best Western Premier და Vīb, კორპორატიული ოფისი დიზაინპროექტის შექმნის საკითხშიც კი ერთვება.

 

11. რაც შეეხება პირობით ინვესტორს, რომელსაც სურს ჩაერთოს სასტუმროს მშენებლობაში, რომელ ეტაპზე უნდა მიმართოს Best Western-ს?

 

– როგორც წესი, მოქმედებს პრინციპი, რაც უფრო ადრე, მით უკეთესი. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ბაზრის გარკვეული აღქმა და თუ ლაპარაკია ნაკვეთის არჩევაზე, ჩვენ შეგვიძლია ინვესტორს გავუზიაროთ ჩვენი მოსაზრებები. თუმცა პრინციპში არსებობს სხვადასხვა შემთხვევა, როდესაც მფლობელი მოგვმართავს დაგეგმვის მომენტში, ან უშუალოდ მშენებლობისას.

მფლობელიც დაინტერესებულია მიიღოს ჩვენი თანხმობა რაც შეიძლება ადრე, ბანკებთან მუშაობის თვალსაზრისით. ბრენდის ქონა უკვე სერიოზული პლუსია, ნებისმიერი ბანკი საქართველოში, უფრო დიდი სიამოვნებით მიდის ბრენდის მქონე პროექტებზე, ვიდრე დამოუკიდებლებზე.

 

 

12. ყველა ბრენდს გააჩნია გარკვეული მოთხოვნები სასტუმროების მოწყობასთან, მოსაპირკეთებალ მასალებთან, ავეჯთან, სანტექნიკასთან და ა.შ. მიიღებს თუ არა სასტუმრო Best Western-ის ბრენდში ჩართვის შემდეგ რაიმე პრეფერენციას საზღვარგარეთული მოწყობილობის, ავეჯის, სახმარი მასალებისა და ა.შ. შეძენისას?

 

– სხვა ბრენდებთან შედარებით, რომლებიც აყენებენ საკმაოდ ხისტ მოთხოვნებს კონკრეტული მოწყობილობების სპეციფიკაციებზე და მუშაობენ მხოლოდ და მხოლოდ წინასწარ დამტკიცებულ ბრენდებთან, Best Western-ის პოლიტიკა ამ საკითხში ძალზე მოქნილია. ჩვენთვის მთავარია ხარისხი. როგორი ლოგოტიპი იქნება კონკრეტულ მოწყობილობაზე, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.

თუ იქნება ხარისხიანი მოწყობილობა, რომელიც დააკმაყოფილებს იმ მინიმალურ მოთხოვნებს, რომლებსაც ჩვენ ვუყენებთ კონკრეტულ პროექტს, ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა ბრენდები იქნება ის. ეს ის საკითხია, რომელიც რჩება მფლობელის, გუნდის ხელმძღვანელის განსახილველად. თუ ის თვლის, რომ ადგილობრივი წარმოების ავეჯი აკმაყოფილებს Best Western-ის მოთხოვნებს, ჩვენ ძალზე მშვიდად ვხვდებით ამას.

 

 

13. რაც შეეხება პროგრამულ უზრუნველყოფას, მოითხოვება თუ არა გარკვეული სტანდარტიზაცია, საერთო გლობალურ საინფორმაციო მმართველობით სისტემაში ჩართვა?

 

– დიახ, მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალზე ხისტი მოთხოვნები, ეს პრაქტიკულად ერთადერთი ასპექტია, რომელშიც მოვითხოვთ კონკრეტული პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენებას. ეს აუცილებელია, რომ იყოს სრული კომუნიკაცია გაყიდვების ცენტრალურ ოფისს, დაჯავშნის ცენტრალურ სისტემასა და კონკრეტული სასტუმროს დაჯავშნის სისტემას შორის.

თუმცა, კვლავ ვიტყვი, რომ ეს ერთი სისტემა არ არის, არამედ დამტკიცებული მომწოდებლების ნაკრებია. მფლობელი თვითონ წყვეტს იმ 6 თუ 7 კომპანიას შორის, რომლებთანაც ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ, რომელთან უფრო საინტერესო იქნება მისთვის მუშაობა თავის პროექტზე.

 

14. ეძლევათ თუ არა ოტელიერებს შესაძლებლობა, Best Western-თან მიერთებით, გაცვალონ ინფორმაცია სასტუმროთა ბაზარზე სიტუაციის შესახებ, იმაზე, თუ რა ხდება კონკრეტულ რეგიონში?

 

– მოცემულ შემთხვევაში ძალზე აქტიურად მუშაობს ცენტრალური ოფისი და ცენტრალური ოფისის revenue management, რომელიც, ბუნებრივია, მთელ ამ ინფორმაციას აგროვებს თავისთან და ანაწილებს მას დანარჩენ რეგიონებში იმისათვის, რომ გაერკვეს ბაზრის სიტუაციაში, განსაზღვრულ სეზონებზე უფრო უკეთ დააწესოს ფასები, გარკვეული ღონისძიებები, გაზარდოს შემოსავლები და როგორც უკვე ზევით ვთქვით, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ სხვადასხვა თემებზე ყოველდღიური საკონსულტაციო ურთიერთობებისათვის.

 

15. 2016 წლიდან სახელმწიფო პროგრამას „აწარმოე საქართველოში" ახალი კომპონენტი დაემატა, რომელიც უშუალოდ სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარებას ითვალისწინებს და რომელიც მოსახლეობას შესაძლებლობას აძლევს რეგიონებში განავითაროს სასტუმრო ბიზნესი, შექმნას სამუშაო ადგილები, მოიზიდოს მეტი დამსვენებელი და ხელი შეუწყოს რეგიონის განვითარებას. რითია ეს ახალი კომპონენტი საინტერესო იმ სასტუმროების მეპატრონეებისათვის, რომლებიც ფიქრობენ Best Western-ის რომელიმე ბრენდის შეძენაზე და შესაბამისად ამ საერთაშორისო ქსელში გაერთიანებაზე?

 

- მართლაც და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომელიც საგრძნობლად შეუწყობს ხელს საქართველოში სასტუმროს ინდუსტრიის განვითარებას და მომსახურეობის ხარისხის გაზრდას, რადგან ამ დადგენილებით გათვალისწინებული შეღავათები ფინანსურად ძალიან მიმზიდველია როგორც ადგილობრივი ასევე უცხოელი ინვესტორებისათვის, განსაკუთრებით საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შემთხვევაში.

ამ დადგენილების მიხედვით სესხის თანადაფინანსების პირობები საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე  ასე გამოიყურება:

 

 • სახელმწიფოს მხრიდან სესხის საპროცენტო განაკვეთის 10%-ით თანადაფინანსება ლარში გაცემულ სესხზე, პირველი 2 წლის განმავლობაში
 • სესხის მინიმალური მოცულობა – 200,000 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური მოცულობა – 2,000,000 ლარი 
 • სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა პირველი 4 წლის განმავლობაში, სესხის მოცულობის 50%-ით, არაუმეტეს 1,000,000 ₾ 
 • საკონსულტაციო მომსახურების თანადაფინანსება

 

მაშინ როცა, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შემთხვევაში გაცილებით უკეთეს პირობას გვთავაზობს, კერძოდ:

 

 • სახელმწიფოს მხრიდან სესხის საპროცენტო განაკვეთის 10%-ით თანადაფინანსება ლარში გაცემულ სესხზე, პირველი 2 წლის განმავლობაში
 • სესხის მინიმალური მოცულობა – 200,000 ლარი
 • სესხის მაქსიმალური მოცულობა – 5,000,000 ლარი 
 • სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა პირველი 4 წლის განმავლობაში, სესხის მოცულობის 50%-ით, არაუმეტეს 2,500,000 ₾
 • საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისთვის („ფრენჩაიზინგის"/მენეჯმენტ კონტრაქტის) ე.წ Royalty Fees ანაზღაურების დაფინანსება პირველი 2 წლის განმავლობაში, წელიწადში არაუმეტეს 300,000 ლარისა
 • საკონსულტაციო მომსახურების თანადაფინანსება

 

განსხვავება სახეზეა და დამატებით კომენტარებს არ საჭიროებს.